TTL

portfolio-logo

Skrze  
linky

U nás se kampaně podobají notovým osnovám, komunikace probíhá nad linkami, pod linkami v rychlém tempu a taktu, takticky i taktně. Důležité je, aby v rámci závratného tempa ve znamení rychle a zběsile nezmizela základní a nezbytná harmonie, bez které skladba není skladbou, kampaň není kampaní a reklama se stává snůškou náhodně složených nástrojů rozdrcených v mixéru.

Nejsem přítelem marketingových definic za každou cenu. A to nejen proto, že kdyby někdo udělal knihu všech pojmů se všemi vysvětleními, mohl by se jít Kotler se svojí velkoknihou zahrabat. Nikoliv obsahem, ale objemem. Slova, která najdete v každé prezentaci, týkající se kampaně pod naší taktovkou, budou: CÍL, CÍLOVÁ SKUPINA, NAČASOVÁNÍ a NÁVRATNOST INVESTICE.

Nezáleží na tom, zda Vaše kampaň poběží na mediálních NAD linkách, nebo pouze POD linkou či uděláme funkční směsku; není důležité, jestli vybereme jeden nástroj nebo sestavíme orchestr (i klavírní koncert má své neopakovatelné kouzlo); podstatné je, že sestavíme jednotlivé komponenty tak, aby výsledkem byl zaujatý, spokojený zákazník, který s radostí běží zakoupit Váš produkt nebo službu. V tomto případě totiž platí selské pravidlo: Váš spojený zákazník = náš spokojený klient. A takové my máme nejraději.

PS: Svědomí mi nedovolí nedodat, že pokud to rozpočet jen trochu dovoluje, zkoumáme. Provádíme mystery shoppingy nebo diskutujeme v rámci Focus group či individuálních rozhovorů.

EVENT
TTL
LOYALTY PROGRAMY
VÝVOJ WEBOVÝCH PROJEKTŮ
GRAFIKA A KREATIVA
SPECIÁLNÍ PROJEKTY

ATL

Pokud si přejete zazářit na hvězdném mediálním nebi, můžeme pro Vás udělat následující:

Tisková reklama

reklama v časopisech, novinách i jiných tiskovinách

Internetová reklama včetně spotů
Billboardy, plakáty, reklama v dopravních prostředcích, venkovní i interiérové řešení
Rozhlasová reklama
Výzkum

Pokládáte se za čistě exaktní a máte rádi fakta podložená výzkumem? I my si rádi všechno ověříme, proto Vám v rámci kampaní nabízíme metody kvalitativního výzkumu včetně analýz:

Mystery shopping

utajené nakupování

Focus group

skupinové rozhovory

Individuální rozhovory
BTL

Pokud preferujete přímou komunikaci, jsou Vám k dispozici tyto nástroje:

Spotřebitelské soutěže
Trade programy

motivace obchodních kanálů

In-store podpora

POS materiály, display reklama, druhotné umístění zboží na prodejní ploše

Tailor-made programy

soutěže probíhající pouze v jednom obchodním řetězci v danou dobu

Programy s hosteskami

ochutnávky a samplingy

Eventy a roadshow
Direct mail

personalizovaná informace nebo nabídka zaslaná přímo na kamennou adresu

Neadresný rozsev

vhazování letáků do poštovních schránek

Telemarketing

aktivní nebo pasivní

Věrnostní programy

loyalty programy

Internet

internetové stránky, aplikace a vlastněné sociální kanály „owned media“, jako jsou Youtube, Facebook, Google+, Instagram, Twitter a další jim podobné

Mobilní marketing